Bicom bioresonansterapi

Bicom är världsledande inom bioresonansterapi. Med Bicom har du en utrustning som både har test och behandling! Ett utmärkt komplement till annan behandling.

Bicom är namnet på den utrustning som används för bioresonansterapi, och tillverkas av företaget Regumed GmbH i Tyskland. Bicom utvecklas kontinuerligt av företaget Regumed i samarbete med en referensgrupp bestående av mycket skickliga och erfarna läkare, terapeuter och veterinärer.

Bicom-Norden ingår i företaget Life Cooperation Sweden AB som är generalagent för Bicom i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Vår verksamhet består i att marknadsföra Bicom bioresonansterapi och hjälpa igång, utbilda och supporta nya Bicomterapeuter i hela Norden.

Bicom bioresonansterapi är inte samma sak som frekvensterapi.
Vad är skillnaden? Jo, kortfattat kan man säga att vid frekvensterapi brukar man först göra en scanning för att hitta problem (brister, bakterier, sjukdomar). Sedan ställer man in de frekvenser man anser behövs och låter apparaten sända dem till patienten.

Vid Bicom bioresonansterapi läser man in frekvensmönster från ämnen och från patienten (saliv t ex), dessa frekvensmönster filtreras, inverteras, förstärks eller försvagas och exponeras till patienten. Det är aldrig så att man ställer in en viss frekvens och utsätter patienten för den.

Hur kan man som patient skilja på dem?
Ett sätt kan vara att helt enkelt fråga terapeuten om hon/han använder ampuller med ämnen (livsmedel, pollen etc). Finns det inga ampuller kan apparaten alltså inte läsa in någon frekvensinformation, utan frekvenserna måste vara lagrade i apparaten. Då är det sannolikt frekvensterapi och inte bioresonansterapi typ Bicom.

optima_med_tillbehor

Denna hemsida innehåller information för dig som är intresserad av att veta mer om hur man blir Bicomterapeut, har du frågor du inte får svar på är du alltid välkommen att kontakta oss.

Bicomstatistik Norden
I Sverige finns det hösten 2014 drygt 70 Bicomkliniker, i Norge cirka 55 och i Danmark cirka 10. I Finland finns det ännu så länge bara 4 Bicomkliniker. Vi står till tjänst med utrustning, utbildning och support i dessa länder.

Här hittar du en lista på Bicomterapeuter i Sverige >>>

Bicomstatistik internationellt
• Mer än 35 års erfarenhet
• Totalt finns det cirka 14.000 Bicomutrustningar i användning i cirka 80 länder
• Bicom används på cirka 600 statliga sjukhus
• Uppskattningsvis 56% av användarna utanför Tyskland är läkare
• I Tyskland är 61% av användarna läkare