Träffenkät

Vad tyckte du om träffen? Hjälp oss genom att ge oss dina synpunkter.
Om du vill är du anonym.

Namn (frivilligt)
Hur värdefull tycker du att träffens innehåll var för dig?
Var ger du för allmänt betyg till träffen och hela tillställningen?
Synpunkter / betyg på föreläsningarna:
Dina synpunkter på träffen:
Förslag till förbättringar