Ctt 1 & 2 2018

Willemo Carlsson, Petra Ahlbin, Ann-Marie Andersson, Carina Siverstedt, Malin Hellsund, Agnes Hahn, Kinn Antonsson, Helena Hahn, Margita du Puy,, Birgitta Encrantz, Nikolay Nemeth, På knä Sabine Rausch. Frånvarande på bilden Ingela Oskarsson, Hanna Lucia Persson, Jan Snoghöj, Shamaila Hussein.