Bicomterapeuter

Här hittar du sådant som är aktuellt för dig som redan är Bicomterapeut
Ännu så länge gäller det mest utbildningar och träffar i Sverige, men vi är i full gång med att bygga upp en support- och utbildningsorganisation för övriga nordiska länder. Ha tålamod med oss, vi är inte så många och vi har mycket att göra, så det kan ta lite tid innan det är klart.

Vår målsättning är att alla Bicomterapeuter i Norden skall ha rimliga möjligheter att vara med på utbildningar, få support och besöka träffar. Eftersom vi har så långa avstånd krävs det dock att vi hittar personer att samarbeta med i olika delar av Norden.

För tillfället har vi en representant i södra Norge: Herdis Eriksen, och en i västra Finland. Men behovet är stort, så är du på något sätt intresserad av att vara med i detta sammanhang så kontakta oss. Vi kan diskutera olika upplägg så att vi alla blir nöjda och kan göra ett bra jobb.