Service och reparationer

Regelbunden service
Det rekommenderas att du servar och kalibrerar din Bicom vartannat år.

Reparation
Utöver service / kalibrering hjälper vi dig med uppgradering, felsökning och reparation.

Ibland behöver vi nå din dator för att hjälpa dig göra en uppdatering av din Bicom. Gå till denna sida när vi skall fjärrstyra din dator >>>

När du vill ha någon service kontaktar du oss, vi skickar då en transportlåda (ev. med en lånemaskin i lådan), komplett med alla fraktsedlar som behövs. Du lägger ner din maskin i lådan, tejpar ihop och meddelar fraktblaget som hämtar upp den. Vi har en fullvärdesförsäkring (225.000 SEK) som täcker alla risker under transporterna.

Lånemaskin kan du hyra (om den inte redan är utlånad). Då slipper du få ett avbrott i verksamheten.

Priser för service hittar du i prislistan, beställ den via mail, ange om du vill ha den postad eller mailad.

Kontaktperson för service, reparationer och garantiärenden
Olle Svensson 070-640 28 72
olle@bicom-norden.se