Utbildning

Som nystartad Bicomterapeut börjar du med Grundutbildning del 1, 2 och 3. Du får fullt stöd av din lärare under hela grundutbildningsperioden. Grundutbildningens första del, då du är ensam elev, görs på lämplig ort i samförstånd med lärare och elev.

Efter grundutbildningen väljer du själv när du går någon av de övriga utbildningarna som vi erbjuder varje år.

KURSPLAN 2017:

Här är våra utbildningar för 2017. Alla terapeuter får inbjudan per mail till alla kurser. Vi är alltid tacksamma om du anmäler dig i god tid. Alla utbildningar hålls i vår egen kurslokal på Fredsgatan i Halmstad. Det underlättar för oss att erbjuda bra kurser, och vi kan hålla kostnader (och kurspriser) nere.

Utbildningsdatum för 2018

Om inget annat anges så är det Halmstad som är utbildningsort
med start 12:00 första dagen och avslut ca 16:00 andra dagen.

 

Februari

23-24: Grundutbildning steg 2
Kinna, Markus Johansson

April

8e-9e: Grundutbildning steg 3
Kinna, Markus Johansson

13–14: Behandling av djur steg 1
Halmstad, Karin Sjöberg

Maj

18–19: Läkande Möten / Terapeutens läkande kraft
Halmstad, Christer Spolin

Augusti

3–4: Behandling av Sköldkörtel och Binjurar
Halmstad, Sabine Rauch

24-25: Grundutbildning steg 2
Kinna, Markus Johansson

31/8–1/9: Frågar och svar för erfarna terapeuter
Halmstad, Sabine Rauch

September

22e: Med vitaminer, mineraler och ädelstenar i behandlingen
Nässjö, Katarina Carltad, Oskar Rödin

November

2–3: Blockeringar, behandling med patientens egna frekvenser
Halmstad, Markus Johansson, Olle Svensson

30/11–1/12: Grundutbildning steg 3
Kinna, Markus Johansson

23-24-25/11 Ktt 1 + Ktt 2 Grunderna i Kinesisk medicin, diagnos och behandling + belastningar, vad och hur behandlas dessa med kombinerad test-teknik

Anmälan och frågor, både vad gäller utbildningar i Sverige som internationellt (Tyskland)
Olle Svensson, olle@bicom-norden.se

Hjärtligt välkommen på kurs 2017 och 2018!

 

Beskrivning av kurserna

Grundutbildning steg 2, Markus Johansson
Förkrav: grundutbildning steg 1
Kursen där vi repeterar grunderna från steg 1 då du köpte din Bicom. Vi ser till att du känner dig mera säker på både din testning och behandling. De olika behandlingsstegen från basbehandling till avslutande behandling gås igenom på nytt och fördjupningar i DMI och förstärkning och användandet av kanal 2. Denna kurs är även ämnad som en frågor svar kurs där det dykt upp frågetecken på vägen som vi tillsammans reder ut.

Grunderna i Kinesisk medicin, diagnos och behandling, Ktt 1, Sabine Rauch
Förkrav: grundutbildning steg 1–3
Med utgångspunkt från fem-elementsteorin i Kinesisk medicin görs en noggrann introduktion i kinesisk medicin och dess synsätt. Vad är det som kineserna kallar den fem elementen och hur relaterar dessa till varann och vilka obalanser i ett element hänger samman med vilka symtom.  Arbetssättet för både diagnos, finna prioritet och behandling ges kunskap om. Som hjälpmedel visas den ”första” testsatsen som används vid kombinerad testeknik som också kallas 5-element. En testsats som används för både diagnos och behandling.

Behandling av djur steg 1, Karin Sjöberg
Förkrav: grundutbildning steg 1–3
Grundläggande hur du arbetar med djur, framförallt häst, hund och katt. Läs djurets beteende och ställ diagnos på någon som inte själv talar. Från mottagande av djuret, matte/husse via diagnos till behandling och rekommendationer. Med andra ord allt du behöver för att komma igång med djur i din verksamhet. Antingen du kommer arbeta lite eller mycket med djur i din verksamhet så är detta värdefull kunskap inför framtiden.

Grundutbildning 3, Markus Johansson
Förkrav: grundutbildning 2
Denna kurs skapar helt nya möjligheter för dig som ny terapeut då vi använder tensorn separat som ett mätverktyg för att hitta blockeringar. Det kommer jobbas med tester som visar om patienten är i balans för att kunna testas samt om du själv är i balans för att testa.  Kursen fokuserar runt reningsorganen men vi kommer även gå igenom behandling av specifika problem som käkledsbehandling. Vi gör även övningar hur du kan testa patientens behov av hälsoprodukter (tex vitaminer och mineraler).  Det blir mycket praktiska övningar under kursen.

Läkande möten / Terapeutens läkande kraft, Christer Spolin
Förkrav: inga
Succen från augusti 2017 fortsätter. Föreläsning i kommunikation och närvaro med mycket praktiska övningar. Christer har massor med kunskap och erfarenhet att förmedla. Har skrivit bok, föreläst i mindfulness i 10 år och arbetat med patienter i mer än 30 år. Föredraget är riktat både till ditt förhållande till patienten och ditt förhållande till dig själv. Med andra ord det bästa för dig och för patienten.

Behandling av Sköldkörtel och Binjurar, Sabine Rauch
Förkrav: grundutbildning 1–3
Detta är en kurs med genomgång av hormonsystemet. Relationerna mellan körtlarna och vad som påverkar utifrån och inifrån kroppen. Mycket teoretisk kunskap om kroppens funktioner i relation till hormonsystemet (speciellt sköldkörtel och binjurar) tillsammans med nya program och programsekvenser (alla nya program kan inte läggas in på en Bicom 2000 eller äldre pga att de ligger i det lägre frekvensområdet). Detta ger möjligheter att hjälpa fler med obalanser på sköldkörteln och binjurar genom behandling, tillskott och levnadsråd.

Frågar och svar för erfarna terapeuter, Sabine Rauch
Förkrav: grundutbildning 1–3 och god erfarenhet ac behandling med Bicom
Terapeuternas egen utbildning !!! Du som terapeut tar med dig fall du behöver hjälp eller förståelse för. Sabine svarar och ger både praktiska och teoretiska tips från sin skattkista av erfarenhet.

Med vitaminer, mineraler och ädelstenar i behandlingen, Katarina Carltad, Oskar Rödin
Förkrav: grundutbildning 1–2
Nytt för 2018. Hur vitaminer, mineral och andra tillskott används som ett bra komplement i dina behandlingar är Katarina specialiserad på efter 15 år i hälsokostbranschen. Givetvis vad du skall tänka på när du testar och behandlar med Bicom. Oskar är mannen som tagit in mineraler och ädelstenar fullt i sina Bicom-behandlingar. Här förmedlar han sina erfarenheter och ger dig en ny syn på vardagen.

Blockeringar, behandling med patientens egna frekvenser, Markus Johansson, Olle Svensson
Förkrav: grundutbildning 1–3
Patientens egna frekvensmönster använder vi alltid men hur gör du det på det bästa och mest specifika sättet för dina patienter? Det lär du dig på denna kurs. Hur hittar du blockeringar genom frågor och tester? Skicklighet med frågor i anamnes, tester med tensor och kinesiologi kommer det att praktiskt arbetas med. När problemen är funna visar vi här hur du individuellt med patientens egna frekvensmönster löser problemet. ”Ett måste” för dig som är klar med grundutbildningen eller för dig som vill fräscha upp det grundläggande behandlingssättet och på så sätt förbättra din trygghet och effektivitet i behandlingarna.

Ktt 2 Belastningar och behandling med kombinerad test teknik, Sabine Rauch
Förkrav: grundutbildning steg 1–3
På denna kurs görs en noggrann genomgång av principen att finna och behandla belastningar. Det görs med utgångspunkt från kombinerad test teknik där du testar och behandlar pathogen och belastningar av alla sorter. Därefter använder de specifika ampullerna som stabiliserar patienten och hjälper reningen av slaggprodukter kopplade till det pathogen som behandlats. Kunskap om vad som kan kombineras i behandlingen och bästa behandlingsordning vid flera typer av belastningar (tex bakterier, virus, parasiter, vaccin). Efter kursen har du också en mycket större kunskap om pathogen och allergireaktioner som du arbetar med.

Priser m m

Pris: 3100:- + moms / 2-dagarsutbildning
2500:- + moms / 1-dagsutbildning

Är ni flera från samma klinik som kommer betalar medföljande 50% av priset.

Vid alla utbildningar har du möjlighet att beställa varor med 10% rabatt. Vet du vad du vill ha så beställer du minst 2 veckor före och du får produkterna fraktfritt under utbildningen.

Nytt för 2018. Vill du fräscha upp kunskap och gå om en kurs du redan varit på tidigare betalar du 50% av priset.

Som bekräftelse på din anmälan kommer vi fakturera 50% av utbildningen och resterande fakturerar vi i samband med utbildningen.

Övrigt

Basmedicinsk utbildning rekommenderar vi till alla Bicomterapeuter. Har du inte redan någon medicinsk utbildning (motsvarande undersköterska) rekommenderar vi att du lägger in det i din planering under de närmaste åren. Utbildningen kan oftast göras på distans. Kontakta utbildningsenheter lokalt, på Internet eller närmaste högskola/universitet för mer information.

Ett alternativ som vi anser är bra hittar du på följande länk (inte kostnadsfritt men vi tror en bra utbildning till en relativt låg kostnad) >>>