Föreläsning i Belgrad

Dr Sabine Rauch och Olle Svensson var 16/9 inbjuda till Belgrad för att hålla föreläsning om att arbeta med Bicom i förhållande till akupunkturmeridianer och patientens eget ansvar. På plats i Belgrads miltärsjukhus var 45 läkare och terapeuter, majoriteten läkare från flera delar av forna Jugoslavien deltog.

belgrad