Internationell Kongress för Bicom

Internationell Kongress för Bicom. 450 Läkare, veterinärer, tandläkare och terapeuter från 30 länder. Med Nordisk representation från Danmark, Sverige, Norge och Finland.