Kongressen i Fulda

Kongressen i Fulda.

VD Florian Sinn öppningstalar

VD Florian Sinn öppningstalar

Fakta från årets kongress för Bicomanvändare
Plats: Maritime Hotel i Fulda, Tyskland
Datum: 28/4 – 1/5, 2016
460 deltagare (läkare, veterinärer, tandläkare och terapeuter) från 34 länder
19 Föredrag med olika ämnen och föreläsare.
Heldags seminarium om neurodermatitis.
Halvdags workshop med introduktion av Bicom Body Check.

Alla ovan nämnda föredrag, seminarium och workshops översattes till engelska och för tysktalande fanns några möjligheter till mer seminarium och workshops utöver dessa. Stämningen var hög och mycket positivt från världen över presenterades ur olika aspekter. Från en filosofisk syn av Dr. phil. Ludwig Hasler med titeln på sitt föredrag ”Life – resonating theatre” via vet. Naturopath Erika Kalbfleisch med titeln ”When the musculoskeletal system is blocked – in dogs, cats and humans” till Dr. med. Michael Wagner och hans föredrag ”Enviromental toxins and nanoparticles: tiny cause but major effect”. På så sätt fick kongressen en bredd på föredragen som tilltalade de flesta deltagarna.

Vy över föreläsningssalen

Vy över föreläsningssalen

Bland nyheter som presenterades för oss som använder Bicom i vårt dagliga arbete var Bicom Body check som är ett scanningsystem anpassat för Bicom (som efter sommaren kommer presenteras mera ingående i de Nordiska länderna). Också fem nya ctt testsatser presentarades: Bach-blommor, Hormon, Ortomolikulär, Psykosomatisk medicin/neurologi och för veterinärs bruk Häst special. Testsatserna finns med i utbildning i Bicom-Nordens regi redan hösten/vintern 2016.

Svenska Karin Sjöberg var testperson för nytt behandlingssätt.

Svenska Karin Sjöberg var testperson för nytt behandlingssätt.