Kontakt Finland

Bicom-Nordens samarbetspartner i Finland är:

Catharina Svens
Fredsgatan 4, 65100 Vasa
Tel: +358 (0) 50 367 81 87

Mail: catharina@simile.fi

Du som bor i Finland är välkommen att kontakta Catharina eller Bicom-Norden i Sverige.