Medicinsk klassning

Läkemedelsverket i Sverige medger Medicinsk klassning för Bicomutrustningar

I slutet på december 2015 bekräftade Läkemedelsverket att Bicom har rätt certifikat för medicinsk teknisk produktklass 2A

Denna klassificering är viktig då det visar att Bicom är en säker utrustning sett från teknisk synpunkt. Dvs de tester som gjorts visar tekniskt att den gör det som den säger att den gör, samtidigt som Bicom är säker för patienten ur elektrisk/teknisk synpunkt.

Denna klass säger inget om hur behandlingsmetoden fungerar eller att den fungerar. Vilket Läkemedelsverket helt korrekt påpekar i sitt utlåtande.