Bicom bioresonansterapi

Bicom bioresonansterapi arbetar i det bioelektriska fältet. Det används både för människor och för djur. Här kan du läsa om hur det går till, hur man testar och behandlar. Vill du ha mer information är du alltid välkommen att kontakta oss.

funktionsweise_e_web

Så här går Bicom bioresonansterapi till:

1. Att hitta reaktioner
Man börjar med att fastställa ett referensvärde, ett ”normalvärde”. Värdet är bara giltigt vid detta tillfälle, eftersom det påverkas av personens dagsform. Det görs med en testpenna som är kopplad till Bicom, på en punkt på ett finger. På en mätartavla kan terapeuten avläsa värdet.

allergitest

Därefter laddar man Bicom med ett ämne. Ämnet (som finns i en ampull) placeras i en bägare där Bicom kan läsa in frekvensmönstret. Bicom exponerar därefter patienten för ämnets frekvensmönster genom metallstaven som patienten håller i och det nya värdet läses av när man återigen håller testpennan mot punkten på fingret.

Genom att jämföra detta värde med referensvärdet ser terapeuten om det finns en reaktion mot ämnet eller inte. Förändrat värde betyder reaktion.

bicombehandling

Behandlingen startar
Bicom omvandlar (förstärker, försvagar, inverterar eller filtrerar) frekvensmönster som kommer från ämnet som testas eller från patienten. Bicom producerar inga egna frekvenser. De ämnen som patienten visat reaktion mot vid testningen används i behandlingen. Frekvenserna förmedlas till patienten via sladdar med elektroder som placeras mot kroppen. Normalt används en mjuk platta utmed ryggen. Oftast förmedlas också frekvenserna från patienten till Bicom som anpassar behandlingen efter patientens reaktioner.

Själva behandlingstiden kan variera men är i genomsnitt cirka 30 minuter.

I normala fall behandlar man en gång i veckan.