Som nystartad Bicomterapeut börjar du med Grundutbildning del 1, 2 och 3. Du får fullt stöd av din lärare under hela grundutbildningsperioden. Grundutbildningens första del, då du är ensam elev, görs på lämplig ort i samförstånd med lärare och elev. Efter grundutbildningen väljer du själv när du går någon av de övriga utbildningarna som vi erbjuder varje år. Här nedan ser du våra utbildare.

Dr Sabine Rauch (leg läkare), utbildare med drygt 20 års erfarenhet av komplementärmedicin och Bicom bioresonans. Arbetar internationellt med utbildningar och i Sverige med utbildning av Bicomterapeuter från hela Norden.

Olle Svensson har drygt 20 års erfarenhet av behandling med Bicom.

Markus Johansson arbetar med utbildning av nya terapeuter.

Karin Sjöberg utbildar även inom behandling av djur.

 

Kursplan 2019

Om inget annat anges så är det Halmstad som är utbildningsort med start 12:00 första dagen och avslut ca 16:00 andra dagen.

JANUARI
25–26: Blockeringar och behandling med patientens egna frekvenser
Kursledare: Markus Johansson, Olle Svensson
Patientens egna frekvensmönster och egen information använder vi alltid men hur gör du det på bästa och mest specifika sätt för dina patienter lär du dig på denna kurs. Hur hittar du behandlingsblockeringar genom frågor och tester? Så att du inte går fel i behandlingen och inte kommer vidare pga en blockering du inte hittar eller inte kan lösa. Skicklighet i anamnesfrågor, tester med tensor och kinesiologi kommer det att praktiskt arbetas med och du får praktiskt testa fram individuella parametrar i programmen för patienten.
”Ett måste” för dig som är klar med grundutbildningen eller för dig som vill fräscha upp det grundläggande behandlingssättet och på så sätt förbättra din trygghet och effektivitet i dina behandlingar.

FEBRUARI
9: Tillskott, mineraler och ädelstenar tillsammans med Bicom-bioresonans
Nässjö
Kursledare: Katarina Carltad, Oskar Rödin
OBS du kommer få varuprover att ta med hem under denna kursen.
Hur vitaminer, mineral och andra tillskott används som ett bra komplement i dina behandlingar är Katarina specialiserad på efter 15 år i hälsokost branschen. Givetvis vad du skall tänka på när du testar och behandlar med Bicom.
Oskar är mannen som tagit in mineraler och ädelstenar fullt i sin Bicom-behandlingar. Här förmedlar han sina erfarenheter och ger dig en ny syn på vardagen.

MARS
1–2: Grundutbildning 2
Kursledare: Karin Sjöberg
Kursen där vi repeterar grunderna från steg 1 då du fick din Bicom levererad. Vi ser till att du känner dig mera säker på både testning och behandling. De olika behandlingsstegen från basbehandling till avslutande behandling gås igenom på nytt och fördjupningar i DMI och förstärkning och användandet av kanal 2.
Denna kurs är även ämnad som en frågor svar kurs där det dykt upp frågetecken på vägen som ny med din Bicom. Dessa reder vi ut tillsammans under denna kurs.

15–16: Djurbehandlingar steg 1
Kursledare: Karin Sjöberg
Första delen för dig som behandlar eller vill börja behandla djur (av alla sorter). Bemötande av djuret och ägare, upplägg av behandlingen och inredningen av behandlingsrummet finns med i denna utbildningen. Men också hur du testar och behandlar olika djur och olika problem. Dvs en bra start och grund oavsett om du arbetar heltid med djur eller om du vill ha djurbehandlingar som ett komplement.

APRIL
5–6: Smärta och migrän
Kursledare: Sabine Rauch
Smärta är ett vanligt problem bland de patienter som söker oss. Hur diagnostiserar du smärtpatienter med energimedicin och hur löser du energiblockeringarna som ligger bakom smärtan med Bicom-bioresonans? Här får du verktygen för både diagnos och behandling.

MAJ
17–18: Grundutbildning steg 3
Kinna
Kursledare: Markus Johansson
Denna kurs skapar nya möjligheter för dig som ny terapeut. Det kommer övas på tester som kollar om patienten är i balans för att kunna testas och också om du själv är i balans för att testa. Kursen fokuserar runt reningsorganen men vi kommer även gå igenom behandling av specifika problem som  tex käkledsbehandling. Vi fördjupar och börjar ställa in individuell styrka och tid på programmen. Det blir mycket praktiska övningar under kursen.

24–25: Borrelia och intracellulära belastningar
Kursledare: Sabine Rauch
Sedan några år talas det mer och mer om problemen med bakterier och virus som “gömmer” sig i cellen. Kan dessa vara orsaken till många kroniska problem, som det hävdas på många håll? Hur kan diagnos göras och hur behandlar du med Bicom-bioresonans för bästa resultat? Viktig förståelse om immunförsvarets funktion och vad som kan testas och behandlas tillsammans. I vilken ordning kan behandlingen ske för patientens säkerhet osv  förmedlas.

AUGUSTI
2–3: Friskvårdsbehandling och livsstilsförändring för Bicomterapeuter, första steget
Kursledare: Sabine Rauch, Olle Svensson
Nytt, fräscht och kul. Du som redan har en Bicom kan arbeta med friskvård och på så sätt attrahera en ny kundkrets. Vi har gjort ett system som enkelt kan användas med frågeformulär och informations material. När vi kommer till livsstilsförändringen utbildar vi dig till en Life cooperation coach och den kunskapen kan du använda både till långtidssjuka och för de som vill hålla sig friska. Det betyder kunskap om människan och för det behöver vi mer tid men detta är starten. Mycket kunskap och praktiska övningar.

SEPTEMBER
6–7: Grundutbildning 2
Kursledare: Karin Sjöberg
Kursen där vi repeterar grunderna från steg 1 då du fick din Bicom levererad. Vi ser till att du känner dig mera säker på både testning och behandling. De olika behandlingsstegen från basbehandling till avslutande behandling gås igenom på nytt och fördjupningar i DMI och förstärkning och användandet av kanal 2.
Denna kurs är även ämnad som en frågor svar kurs där det dykt upp frågetecken på vägen som ny med din Bicom. Dessa reder vi ut tillsammans under denna kurs.

NOVEMBER
29–30: Grundutbildning 3
Kinna
Kursledare: Markus Johansson
Denna kurs skapar nya möjligheter för dig som ny terapeut. Det kommer övas på tester som kollar om patienten är i balans för att kunna testas och också om du själv är i balans för att testa. Kursen fokuserar runt reningsorganen men vi kommer även gå igenom behandling av specifika problem som  tex käkledsbehandling. Vi fördjupar och börjar ställa in individuell styrka och tid på programmen. Det blir mycket praktiska övningar under kursen.

DECEMBER
6–8: Ctt 1–2
Kursledare: Sabine Rauch
Ctt är förkortning för kombinerad testteknik. I Ctt finns ett system med ampuller för diagnos och behandling. Det innebär en noggrann genomgång av grunderna i Kinesisk medicin vilket är diagnos systemet i Ctt. Det innebär också att övriga testsatser i systemet får en genomgång med kunskap om hur ampullerna används, var finner man belastningarna och vilka effekter är dessa belastningar normal kopplade till. Ctt innehåller ett brett spektrum av ampuller och ett värdefullt verktyg i behandling med Bicom-bioresonans. Allt för att göra det enklare för dig och mer effektivt för patienten.