Bicom digitala produkter

Det finns ett antal digitala produkter och -funktioner du kan använda för att underlätta ditt arbete:

EMS21_G

Multisoft Pilot: Ett program som gör att du kan styra din Bicom från en dator, registrera och arkivera patientjournaler, programdata med mera.

Multisoft Test: Helt enkelt digitala ämnesampuller. I stället för testsatserna med glasampuller har du här alla ampuller digitalt lagrade. Användes tillsammans med Multisoft Pilot.

Är du intresserad av något av detta hör av dig för priser och mer information: maila>>