Kortfattad beskrivning av Bicom optima B25

B25_beskrivningsbild

1    Display: Visar bl a programdata och elektrodplacering.
2    Frekvensskala: Frekvensskalan visar i vilket frekvensområde terapin tillämpas.
3    Handelektrod, platt: Exempel på ingångselektrod för att ta emot patientens egna frekvensmönster. Finns flera olika: mjuka elektroder, klot etc.
4    Ingångsbägare: Beroende på vad man behandlar, kan man här placera sekret från patienten (saliv eller annat) eller ämnen (pollen, livsmedel, bakterier osv) som information till behandlingen.
5    Elektrod ”honeycomb”: En extra ingång där man kan placera ämnen som skall användas i behandlingen.
6    Modulationsmatta: Utgångselektrod som placeras under/bakom patientens rygg. Behandlingsinformationen sänds till patienten via modulationsmattan och förstärks av ett magnetfält.
7    Utgångsbägare: Behandlingsfrekvenserna kan också lagras på ett media som patienten använder mellan behandlingstillfällena. Då placerar man Bicom-olja eller Bicom-mineraldroppar här.
8    Chip-programmerare: Behandlingsfrekvenserna kan också lagras på ett metall-chip som patienten kan ha på kroppen mellan behandlingstillfällena.
9    Magnetfältsbehandling (DMI): Dynamic Multi Impulses (DMI) är en extra terapidel som kan användas under behandlingen.
10    Testinstrument för elektroakupunktur (EAP): Test med elektroakupunktur för olika akupunkturmeridianer.
11    Visartavla för EAP: Testvärden kan avläsas på visartavlan. Tavlan är belyst och har färgade fält som tydligt markerar testområden.
12    Skrivare: Testvärden och programdata kan skrivas ut på pappersremsa.
13    Multisoft Pilot programvara: Pilot är ett program som man kan köpa till för att styra sin Bicom från en dator. Innehåller också lagring av journal och patientinformation. Via programmet kan man också skriva ut testvärden på ett grafiskt mycket tydligt sätt via en vanlig färgskrivare. Med Pilotprogrammet finns också möjligheten att arbeta med digitala ampuller och en digitaliserare för att skapa digitala ampuller av egna prover.

Grundläggande funktioner hos Bicom optima:

•    Frekvensområde 1 Hz – 152 kHz.
•    2 behandlingskanaler. Du kan samtidigt använda bägge kanaler när du behandlar.
•    Fler än 400 digitalt lagrade ämneskomplex.
•    Tydlig display i färg, visar elektrodplaceringar och parametrar för programmen.
•    Fler än 800 program inlagda.
•    Du kan själv skapa och lagra egna behandlingsprogram.
•    229 programsekvenser har förprogrammerats.
•    Alla program kan sökas via nummer eller i alfabetisk ordning, eller via indikation.
•    Visar tydligt testvärden i stapelform vid EAP-test.
•    Har 5 terapimoduler:
1.     Huvudmodulen – behandling med frekvensmönster från ämnen och/eller kroppen.
2.    Magnetfältsmodulen (DMI).
3.    Kanal 2 – extra behandlingskanal.
4.    Modulen med digitala ämneskomplex.
5.    Potensieringsmodulen.
•    Inbyggt kabeltest och automatisk test av modulationsmattan.
•    Uppdateras enkelt via Internet eller USB-minne.