Nya Bicom Optima

Bicom Optima

nya-optiman

  • Ytterligare 176 nya behandlingsprogram
  • Ytterligare Basprogram
  • Frekvensområdet är utökat från 150kHz till 250 kHz
  • En touchscreen
  • Digital EAP visare
  • DMI funktionen har förfinats och utvecklats
  • Extensions modulerna 1 och 2 är med.
  • Ett nytt kopp bräde för glasbägarna.
  • Möjligheten till att byta till 15 olika språk i den.

Bicom Optima mobil

nya-optimanmobile

  • Samma som ovan fast utan touch screen och kopp brädet.