Testkartor

Du behöver prover med olika ämnen för att kunna testa och behandla. Regumed har ett antal kartor med ampuller med olika ämnen. Dessutom kan terapeuten samla egna prover, vi har tomma provrör med propp att sälja. Ibland är det ett måste att patienten t ex samlar damm från sin egen hemmiljö (ta en nypa från dammsugarpåsen), samlar partiklar från luften osv. Du kan också samla hår från pälsdjur, vetemjöl från det lokala bageriet etc.

Till nya Bicomterapeuter brukar vi rekommendera att börja med följande testsatser:
•    Bas-sats (bok medföljer)
•    Identifikation
Dessutom finns följande satser att beställa:
•    Livsmedel
•    Livsmedelstillsatser
•    Pollen
•    Inhalationsallergener
•    Bas-sats veterinär
•    CTT testsats de 5 funktionella kretsarna
•    CTT testsats miljöbelastningar och parasiter
•    CTT testsats vaccinationer, metaller och diverse
•    CTT testsats allergiska belastningar
•    CTT testsats luftvägsallergener
•    CTT testsats livsmedelstillsatser
•    CTT testsats bakterier
•    CTT testsats virus / svamp
•    CTT testsats degenererade celler
•    CTT testsats tänder
•    CTT testsats ortopedisk
•    CTT testsats hund special
•    Testsats enligt Dr Rummel
Se bilderna här nedan vad satserna innehåller. Utöver dessa finns det ett antal ytterligare testsatser för djur, och uppgraderingar till de olika testsatserna. Kontakta oss för aktuell prisuppgift.

Klicka på bilderna nedan så kan du läsa innehållet i testkartorna.

Bas-sats med bok

Boken medföljer Bas-satsen

Identifikations-testsats

Livsmedelstillsatser

Pollen

Inhalation (luftburna)

Livsmedel

Basic Test Set for Veterinaries

Med din första CTT-testsats medföljer denna bok

 

CTT-testsats tänder

CTT-testsats virus och svamp

CTT-testsats allergiska belastningar

CTT-testsats 5-element människa

CTT-testsats vaccin, metaller och diverse

CTT-testsats tillsatser i livsmedel

CTT-testsats degenererade celler

CTT-testsats bakterier

CTT-testsats ortopedisk

CTT-testsats inhalationsallergener

CTT-testsats parasiter och miljöbelastningar


CTT-testsats Bach blommor


CTT-testsats Hormoner

CTT-testsats Häst Special

CTT-testsats Psykosomatisk


CTT-testsats Näringsämnen