Vi hedrar minnet av Hans Brügemann

Hans Brügemann utvecklade Bicomutrustningen på 1970-talet. Han startade, ägde och drev Regumed GmbH fram till 2015 då han pensionerade sig.

Hans Brügemann var en visionär som ägnade största delen av sitt liv åt att utveckla Bicom och bioresonans till att bli ett betydelsefullt komplement i den allmänna sjukvården. Först i Tyskland där han var verksam och senare i stora delar av världen.

Den 17 november 2018 somnade Hans Brügemann stilla in 93 år gammal. Må han vila i frid efter ett händelserikt och framgångsrikt liv.

Vi på Bicom-Norden är mycket tacksamma för att ha fått samarbeta med Hans Brügemann och att nu få fortsätta arbeta med och utveckla delar av hans verk.