Bicom BodyBalance

Bättre hälsa i harmoni med naturliga frekvenser

NATURLIGA ELEKTROMAGNETISKA SVÄNGNINGAR
Den tyske professorn Dr. W. O. Schumann upptäckte vikten av elektromagnetiska frekvenser för vår miljö för cirka 60 år sedan: den så kallade Schumannfrekvensen. Detta är basfrekvensen mellan jorden och jonosfären som omger jorden.*

Varje energiurladdning mellan jonosfären och jordens yta, t.ex. ett vanligt blixtnedslag, genererar också radiovågor som genererar energin som upprätthåller resonansvågor inom jordens atmosfär.

*Vi påpekar att påverkan på människans hälsa på grund av Schumann frekvensen är kontroversiellt i vetenskaplig medicin och är inte på något sätt bevisat

Tack vare upptäckten av att dessa frekvenser matchar människohjärnans frekvenser, började forskare undersöka den biologiska betydelsen av dessa magnetiska fält. Forskarna upptäckte att dessa osynliga vibrationerna (frekvenser) även påverkade kroppsrytmen. De harmoniserar bland annat autonoma nervsystemet och synkroniserar både biologiska rytmer och den interna klockan med omgivningen. Vibrationerna påverkar olika kroppsrytmer som t.ex. dygnsrytmen, andningsrytmen, mag-tarmrytmen osv. Dessa naturliga kroppsrytmer har mycket stor betydelse för kroppens hälsa och livslängd.

En obalans av de biologiska rytmerna kan ge upphov till problem med välbefinnandet och ditt hälsotillstånd. Sömnproblem, trötthet under dagtid, väderkänslighet, koncentrationsrubbningar, sämre prestation, håglöshet, svettningar, yrsel, nervositet och rastlöshet kan vara symtom.

MÄNNISKOR BEHÖVER SCHUMANNFREKVENSEN
På grund av den moderna utvecklingen har naturlig strålning blivit mycket mer sällsynt för oss. Förstärkta betongkonstruktioner, ytor täckta med asfalt/betong, teknikens störande frekvenser från sändare på master och annan onaturlig strålning kan vara orsaken till att den magnetiska miljön är ur balans.

Användning av svaga magnetiska fält ger bl. a. (genom stabilisering av det autonoma nervsystemet) en ökad vitalitet och avslappningsförmåga och detta leder därmed till en väsentlig förbättring av hälsotillståndet och kroppens välbefinnande.

NATURLIG BALANS
BICOM BodyBalance alstrar magnetiska fält och sänder ut ett mycket svagt, lågfrekvent, alternerande magnetiskt fält. Dessa växlande fälten efterliknar de magnetiska vågor som uppstår naturligt i vår omvärld. Brist på naturlig strålning kan på så sätt kompenseras. Med BICOM BodyBalance kan kroppen återgå till sin naturliga balans.

VAR UPPMÄRKSAM VID ANVÄNDNING
Människor är inte lika och reagerar på olika sätt. Var uppmärksamma på vad som händer vid användning av nedanstående program. Program 3 och 4 har balanserande, stabiliserande effekt. Människor med en ökad autonom respons (benägenhet till svettiga händer, inre rastlöshet och tendens till hög puls) reagerar ofta positivt på program 2 och 3. Människor med en minskad autonom aktivitet (benägenhet till låg puls) reagerar bäst på program 4 och 5.

Vid osäkerhet bör de lägre programmen testas först och eventuellt vid ineffektivitet kan de nästa programnivåerna användas. Om programvalet visar sig vara för högt kan en känsla av visst obehag upplevas vilket försvinner helt när apparaten stängs av.

PROGRAMMEN
Följande tabell beskriver rekommendationer på hur BICOM BodyBalance kan användas för att förbättra kroppstillståndet.

Program: Huvudeffekt – Rekommenderad tid för användning

1: Meditativ – Bör bara användas vid behov
2: Lugnande – Kvällar och nätter
3: Balanserande – Under dagen
4: Stabiliserande – Under dagen
5: Stabiliserande och till viss del stimulerande – Under dagen
6: Stabiliserande och stimulerande – På morgonen
7: Stimulerande – På morgonen
8: Starkt stimulerande – Bör bara användas vid behov och bara under dagen

Apparaten kan bäras i en skjort- eller jeansficka eller placeras direkt på kroppen. Den effektiva fungerande räckvidden av apparaten är ungefär 30 cm.

Användningstiden bör vara minst 30 minuter men apparaten kan även bäras på under hela dagen. Under natten kan apparaten läggas under kudden eller nära den sovande människan. Man kan även lägga den på nacken i 30 minuter på kvällen.

Viktigt: Under användning bör tillräckligt med vätska intas. Helst vatten eller té.

MÖJLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Frekvenserna från BICOM BodyBalance kan positivt påverka personer med: vädersensitivitet, spänning, stress, sömnbesvär, nervositet, trötthet, koncentrationsproblem, klimakteriebesvär, elektrosmogspänning, jetlag osv.

Det finns inga restriktioner överhuvudtaget, apparaten kan användas vid alla åldrar. Ett anpassat program kan användas beroende på dina behov.

OCKSÅ TILLÄMPLIGT FÖR DJUR
BICOM BodyBalance är även tillämpligt för husdjur (hundar, katter, fåglar) och bondgårdsdjur (kor, grisar, hästar osv). Vid användning på djur bör även tabellen konsulteras. Vid oklarheter bör de lägre programmen användas inledningsvis och om detta inte ger önskad effekt kan de högre nivåerna användas.

Ytterligare information om användning och betydelse av BICOM BodyBalance hittas i bruksanvisningen.