Bicomkliniker på gång

Här kommer vi att lista de orter där det snart kommer att finnas en Bicomklinik.

Västerås: Lilla Massageriet, Pia Ersson
Göteborg: Klinikcenter
Malmö: Hanna Persson
Haninge Allergiklinik AB, Ann-Sofie Andersson, Korsmyravägen 19, 137 93 Tungelsta
Karlskrona: Hvila Hälsoklinik