Bicomkliniker på gång

Här kommer vi att lista de orter där det snart kommer att finnas en Bicomklinik.

Malmö: Hanna Persson

Norrköping: Linda Quist, 0760328445, lindaquist83@gmail.com