Frågor och svar

Frekvensterapi

En frekvensapparat skapar egna frekvenser när den behandlar. Ofta har apparaten en skanningsfunktion som söker och som skall hitta brister, bakterier och sjukdomar. Om någon frekvens är ”fel” i relation till den mall som bestämts för denna apparat indikeras ett problem (t.ex. sjukdom). Då är apparaten programmerad att skapa en specifik frekvens som skickas till patienten som behandling. Man kan säga att en felaktighet hittas av programmet som söker och en frekvens skickas till patienten i förhållande till vad programmeringen av apparaten säger. 

Bioresonansterapi = Bicom

En Bicom skapar inga egna frekvenser. Apparaten läser in information och mönster av frekvenser från ämnen och från patienten, förändrar dessa till terapeutiska frekvensmönster; inverterar (vänder upp och ned), förminskar, förstärker, filtrerar och återexponerar dem till patienten. Unikt i Bicom är filtret som separerar harmoniska från disharmoniska frekvenser vilket gör det möjligt att släcka ut det disharmoniska och bygga upp det harmoniska. 

Den grundläggande skillnaden är alltså att frekvensterapi använder generella (samma för alla patienter) apparat-tillverkade frekvenser som sänds till patienten. Bicom läser in frekvensmönster från ämnen och patient och anpassar varje behandling individuellt efter patientens information och gensvar. Denna skillnad är i praktiken mycket stor, och förklarar sannolikt Bicoms goda resultat och varför Bicom används i så stor omfattning av läkare och på sjukhus i stora delar av världen. 

Javafan vi behöver all deg vi kan få.

Första utbildningen, Grundutbildning steg 1, ingår när du köper din Bicom.

Följande utbildningar kostar:

2500:- + moms för endagsutbildning
3100:- + moms för två dagars utbildning
4500:- för tre dagars utbildning

Här hittar du alla årets utbildningar: https://bicom-norden.se/utbildning/

Din första utbildning som görs enskilt, sker när du och utbildaren så önskar.

Bicom-Norden ingår i företaget Life Cooperation Sweden AB.

Vi är agent för Bicom och produkter från Regumed i Sverige, Danmark och Finland. Vi marknadsför behandlingsmetoden, säljer Bicom, utbildar och ger support till terapeuter.

Bicom utvecklas och tillverkas av Regumed GmbH i Tyskland. Den första utrustningen togs fram 1976. (www.regumed.de) 

Vår väg till Bicom 

1997 köpte vi in en Bicom för att pröva den och se om den kunde handskas med närståendes och våra egnas allergibesvär. Sedan dess har vi på olika sätt arbetat med Bicom. I början i samarbete med en terapeut i Stockholm, 1999–2009 med en allergiklinik i Halmstad, 2009–2014 en klinik i Hedemora. I juli 2010 fick vi möjligheten att bli representant för Bicom i Sverige och sedan 2013 har vi återigen nära samarbete med en klinik i Halmstad. Vårt huvudkontor är också i Halmstad. 

I Halmstad finns sedan 2015 en klinik med en terapeut som arbetar med Bicom för djurbehandlingar. Denna klinik är nära knuten till Bicom-Norden för utbildningar och support vid behandling av djur.

Med start 2019 driver vi ett projekt som vi kallar Bicom Friskvård för att hjälpa människor att vara friska. Tillsammans med det har vi börjat utbilda Life cooperation coacher™ som arbetar med en helhetsbild på hälsa och varaktig livsstilsförändring 

Bicom Friskvård innebär att du använder din vanliga Bicomutrustning, eller köper en anpassad Bicom Friskvård (som kostar mycket mindre än en ”vanlig” Bicom), och genomför standardiserade friskvårdsbehandlingar enligt ett schema. Med en Bicom Friskvårdsutrustning kan du fr o m 2021 också behandla vanliga allergier.

När du fått din Bicom-utrustning skall du genomgå Grundutbildning steg 1. Det är en intensivkurs på två dagar där du ensam med läraren och lär dig använda din nya Bicom-utrustning. Därefter åker du hem med din Bicom och helst skall du direkt börja öva och praktisera, genom att testa och behandla släkt och vänner. Du har hela tiden möjlighet att få support av din lärare. Efter cirka två veckor kontaktar läraren dig och följer upp hur det går och går igenom frågor du har. Denna uppföljning görs en gång till några veckor senare. Du kan så snart du själv känner dig mogen, börja ta emot vanliga, betalande patienter.

Som nystartad Bicomterapeut kan det vara värdefullt att ha någon att fråga när man inte vet vad man skall göra. Det ingår därför en kostnadsfri behandlingssupport när du köper en Bicom-utrustning, ny eller begagnad av oss. Köper du ny utrustning får du 2 års fri support, för begagnad utrustning gäller 6 månaders fri behandlingssupport.

Det vanliga är nog att man tar samma som andra terapeuter i den region där man håller till. Så exempelvis i Stockholm tar man kanske 700–800 kr för en timme, medan man i Falun tar 600–650 kr.

En Bicom skall normalt ha service och kalibreras en gång vartannat år. De är väldigt driftsäkra så du kan räkna med att kunna använda din nya Bicom i många, många år. Skulle du få problem med din Bicom eller om det är tid för service kontaktar du oss så hjälper vi dig. 

Ja. Vi har fått svar från Skatteverket att test och behandling (friskvårdsbehandling) ingår i friskvårdspengen. Se bifogade dokument:

friskvardspengen