Friskvård för mig

Friskvård med BICOM bioresonans och livsstilsförändringar

Det är ditt liv! Det handlar om ditt liv och hur du kan skapa det själv. Hur du kan skapa harmoni och balans och hälsa för dig själv genom förändringar i din livsstil och ditt beteende.

”Så en tanke, och skörda en handling. Så en handling, och du skördar en vana. Så en vana, och du skördar en karaktär. Så en karaktär, och du skördar ditt öde.”
Ralph Waldo Emerson

Yrkesrollen som läkare och terapeut är att hjälpa andra med ett holistiskt synsätt. Därför använder vi komplementära metoder tillsammans med konventionell medicin. Exempel på komplementär behandling är BICOM bioresonans, homeopatiska mediciner och akupunktur. Utöver detta lägger vi till livsstilsförändringar som kan hjälpa dig att komma ur din sjukdom och hitta fysisk balans, ett lugnt känsloliv och mental hälsa. Med andra ord till harmoni och balans.

Genom vårt arbete med människor som har kroniska sjukdomar observerar vi ofta att människan känner att de inte har någon chans att förändra sin situation, och uppträder mer eller mindre som offer för sitt öde. Nyare forskning i hur dina gener anpassar sig efter omgivningen (epigenetik) visar att det alltid finns en chans att förändra situationen när du är sjuk. Forskning visar att vi påverkas av externa faktorer och miljön runt oss, oavsett vilka gener vi har. Den inre miljön förändras genom individens beteende och medvetenhet. Så det spelar roll vad du tänker, känner, gör, hur du ser på världen, hur du beter dig och hur du behandlar din fysiska kropp. Hälsa eller sjukdom är baserat på dessa faktorer.

Det betyder inte att du skall hålla dig borta från sjukvårdssystemet eller sluta med din medicin eller medicinsk rådgivning. Vänligen fortsätt att arbeta tillsammans med din läkare och vården. Vårt koncept är ett komplement till sjukvårdssystemet och en guide för dig att förändra din livsstil och hjälpa dig själv.

Detta speciella koncept heter ”Friskvård med BICOM bioresonans och livsstilsförändringar” och det är gjort för människor som vill vara friska och som vill skapa en hälsosam miljö för sig själva.

Komplexet människan
I antika visdomskulturer och även inom energimedicin talar vi om olika delar av människan: Fysisk kropp, energikropp, ett känsloliv och ett tankeliv. Så har vi medvetenheten själv. I litteratur och i kulturer beskrivs fler delar. Men vi vill hålla det enkelt. Den fysiska kroppen är kopplad till yttervärlden genom de fem sinnena, energikroppen (som också kallas etern) kopplar samman de olika delarna, känslolivet innehåller våra känslor och tankelivet innehåller våra tankar. Tillsammans med gener och präglingar så har vi människan i sin helhet.

Medvetenheten har en minnesbank som kallas för sinnet vilket består av dagligmedvetande (nu), undermedvetande (dåtid) och övermedvetandet (framtid).

Ayurvedisk medicin, traditionell kinesisk medicin, homeopati, bioresonans och många andra energi-behandlingsmetoder arbetar med energikroppen som innehåller informationssystemet, kommunikationen mellan kropparna.

Vårt arbete med BICOM är mestadels via energi-kroppen på fysisk och fysisk-känslomässig nivå.

Orsaken till sjukdomar
I nuläget är cirka 90% av alla sjukdomar stressrelaterade. Varför känner vi oss stressade? Varför förändrar vi inte orsaken till våra sjukdomar istället för att behandla symptomen? Ur naturmedicinsk synvinkel är sjukdom inte bara orsakad av den fysiska kroppen utan också kopplad till känslolivet och tankelivet.

Orsaken till en sjukdom kan vara ett gammalt omedvetet beteende, känslor som håller dig fånge, tankemönster som tar över. Så är du inte längre kapten på skeppet. Detta skapar en ond cirkel och det ser ofta ut som om det inte finns någon väg ut. Men kom ihåg, det finns alltid en väg ut. Vi vill ge dig möjlighet och verktyg hur du kan få tillbaka kontrollen över ditt liv. Till känslolivet hör förväntningar, antaganden, önskningar, önskemål och speciella tankar. De är helt subjektiva och har oftast inget att göra med verkligheten. Vi visar dig hur du kan ta hand om din fysiska kropp, ditt känsloliv och ditt tankeliv.

Vår lösning: Balansering med Bicom bioresonans tillsammans med rådgivning och livsstilsförändringar
Vi undervisar Life Cooperation coacher för att bli skickliga att hjälpa dig i denna process och träning. Din coach leder dig genom dina livsstilsförändringar och svarar på dina frågor.

De fem punkterna som tas upp i programmet ger dig möjligheten att förändra ditt liv. Du börjar genom att du ändrar din livsstil och förutsättningarna för din fysiska kropp. Som vi beskrivit så ger det också förändring i känslolivet och tankelivet eftersom de hänger samman som en helhet. Den tid det tar är beroende av dig själv. Du kan ta ett steg per månad, göra det snabbare eller långsammare.

När du läser om dessa fem steg kanske du tror att det här är enkla saker, som alla känner till, och det är rätt. Men det är bara några få av oss som verkligen lever efter dessa punkter varje dag. Att veta något och leva enligt det varje dag är en stor och viktig skillnad. Försök inte att pressa dig för hårt, det skall inte skapa stress att du förändrar ditt liv. Men var medveten om latmasken och det faktum att det inte alltid är lätt att komma ur en komfortzon och förändra rutiner. Det viktigaste är att du kommer igång och förändrar något. Stagnation är din främsta fiende.

Vi önskar dig lycka till! Sabine Rauch & Olle Svensson