Info för läkare och terapeuter

Bicom bioresonans är ett komplement och användare utbildas i Norden och världen över i samarbete med konventionell medicin och andra behandlingsmetoder. Vår rekommendation och intention är alltid samarbete för patientens bästa.

Det finns två olika Bicomapparater: Den stationära BICOM optima-enheten är övervägande för användning i praktiken.

BICOM optima mobilenhet används mestadels av de som behöver kunna vara på rörlig fot. Denna version är idealisk för veterinärer och terapeuter som ofta är på väg.

BICOM OPTIMA
Varje BICOM-enhet har flera hundra behandlingsprogram som utvecklats och testats under 30 år för ett brett spektrum av energetiska påfrestningar som verkar på kroppen. Dessutom finns digitalt lagrade de elektro-magnetiska frekvensspektra på mer än 400 ämnen  (frekvensmönster för aktiva substanser).

 Dessa kan användas för att komplettera behandlingen. BICOM-enheten kan eventuellt styras av datorsystem, som innehåller en patientadministration, dokumenterar alla behandlingssessioner och förenklar fakturering.

BICOM OPTIMA MOBIL
Den mobila apparaten innefattar alla terapeutiska funktioner som finns i den stationära modellen. 

Leveransen inkluderar en vagn och ett fodral för tillbehör, som placeras ihop med enheten på vagnen. Den mobila enheten är utformad så att den också kan lastas i en bil.

Förmedling av kunskaper i teori och praktik

På de första utbildningarna får den nya terapeuten den nödvändiga grundläggande kunskapen om bioresonansmetoden, inklusive diagnostik och behandling med BICOM-enheter. Under ledning av våra specialister lär deltagarna också hur man hanterar enheten och övar med att använda den. 

Menynavigering är självförklarande och enheten är enkel att använda för terapeuter och deras assistenter. Vi är alltid tillgängliga för att hjälpa dig när som helst med ytterligare frågor eller kommentarer du kan ha, antingen personligen eller via skype.