Kursschema 2024

9–10/2 Halmstad, Sabine Rauch
Autoimmun och tumörer, komplementär behandling
Utbildningen som ger helhetsbilden på de komplexa sjukdomsbilderna. Hur kan du med Bicom hjälpa patienter med olika autoimmuna sjukdomar och vad ligger bakom dessa sjukdomar. Patienter med tumörer och cancer är en grupp av patienter som behöver mycket stöttning och hjälp. Vad kan du göra med Bicom och vad kan du förvänta dig i resultat när Bicom används som komplement i denna typ av behandling. Dr Sabine Rauch med lång tids erfarenhet som läkare och arbete med Bicom som komplement ger dig verktyg och råd som är ovärderliga för dessa patienter.

20/2 Online 18–19.30, Catharina Svens
Samtal med terapeut/utbildare ”Bicom med homeopati som komplement hos den typiska pollenpatienten”
Vi tittar närmare på några homeopatiska medel som kan vara aktuella som komplement vid behandling av pollenallergi med Bicom. Läkemedelsbilden hos många homeopatiska medel liknar varandra och under vårt samtal får du lära dig att särskilja det specifika bland medlen som avgör vilket medel som kan passa patienten. Den typiska pollenpatienten är i detta fall den som har symptom från ögon, näsa och hals. T.ex. röda, svullna ögon, med rinnande näsa och kli i halsen. Skicka gärna era frågor på förhand till catharina@simile.fi

3–4/5, Halmstad, Karin Sjöberg
Grund 2
Karin Sjöberg har tålamodet att svara på alla dina frågor och det är vad denna utbildning går ut på. En repetition av första utbildningen så att inga frågetecken finns kvar. Sedan vidare för mer trygghet i test direkt på patienten. Med det klart görs en noggrannare genomgång av DMI och kanal 2. M.a.o. en påbyggnad som skapar trygghet och breddar din behandling.

31/5–1/6 Finland, Jakobstad, Markus Johansson
Energiblockeringar, test och diagnos
Succén med en ny kurs i att lära sig en stor mängd energipunkter och områden på kroppen tar sig nu till Finland. 14 års samlad erfarenhet med att testa energier före och efter behandling så att du kan få ett kvitto på hur mycket som har öppnat upp sig. Det blir ett nyfiket, roligt och lekfullt sätt att jobba på. Så nya möjligheter och verktyg till det du redan kan. Vi går igenom meridianer, chakran, metabola punkter med mera.
Vår servicetekniker Nikolaj Nemeth är på plats under kursdagarna. Meddela när du gör kursanmälan om du också vill ha service för din Bicom.

1/6 Halmstad, Olle Svensson
Energimedicin för intresserade av Bicom
Du har visat intresse för Bicom bioresonans och nu har du chansen att se en större bild av vad energimedicin allmänt och Bicom specifikt är.
Hur en vidare syn på energimedicin kan förändra både för våra patienter, dess sjukdomsproblem och även hur vi ser på världen. En avslappnad vandring från de gamla filosoferna till dagens kvantfysik och hur dessa energier hänger samman i medicin.
På fredagskvällen bokar vi ett gemensamt bord i en trevlig restaurang i Halmstad city och har en gemytlig kväll för de som vill. OBS alla är välkomna, även etablerade Bicomterapeuter, även om detta är ett tillfälle speciellt för de som vill veta mer om Bicom.

5/6 Online 18.00–19.30, Karin Sjöberg
Samtal med terapeut/utbildare ”Intro till djurbehandlingar”
Karin Sjöberg gör en introduktion för dig som behandlar eller vill behandla husdjuren. Tips och tricks som passar i den enkla användningen av Bicom för att behandla djur. Skicka gärna in dina frågor samtidigt som du anmäler dig.

23–25/8 Halmstad, Sabine Rauch, Olle Svensson
Energimedicinsk coach, ett nytt koncept

Energier påverkar oss alla hela tiden så låt oss reda ut begreppen med en utbildning som ger dig en helhetssyn på energi och hur du använder det i dina behandlingar ur medicinsk synpunkt. Vilka energier påverkar och hur använder du dessa energier i dina behandlingar i förhållande till sjukdom. Förstå kopplingen mellan fysiska sjukdomar och energimedicinsk synpunkt för att se en helhetsbild i behandlingen. Du får med dig teori och praktik hur du använder övningar för att skapa varaktiga livsstilsförändringar. Genom att arbeta tillsammans med energierna som påverkar oss får du hjälp för både dig själv, din familj och dina klienter. Oavsett vilken del av livet du vill skapa harmoni och balans i. Det viktigaste som du får med dig efter denna omfattande kurs är den praktiska användningen i livet och behandlingsrummet. Vad lär vi ut för att du skall uppnå detta?

• Människans delar: fysiskt, emotionellt och tankar, hur du harmoniserar dem från energisynpunkt med: kost, andningsövningar, fysiska övningar

• Energisystem i människan som vi förklarar sammanhangen och använder för helhetssynen: meridianer, nadis, chakra, nervsystem, hormonsystem, organ och körtlar

• Modern vetenskap som epigenetik och kvantfysik i förhållande till filosofi och gamla visdomstraditioner. Hur passar dessa samman och hur använder vi dessa i energimedicinen.

För detta använder vi ett kompendium med ca 100 sidor, drygt 10 timmar film med kunskap och förklaringar. Detta levereras för självstudie innan vi samlas fredag till söndag för en helg med praktiska övningar. Filmer och kompendium levereras via mail när du anmäler dig.

30–31/8 Halmstad, Sabine Rauch, Olle Svensson
Föredrag och föreläsning från Kongress 2024. Epifysen, program och andra nyheter.
Både Sabine och Olle håller föredrag under Regumeds internationella Kongressen för Bicomterapeuter i maj i år. Sabine har även en dag om nyheter i Bicomvärlden före kongressen. Detta sammanfattas under denna helgutbildning, m.a.o. spännande nyheter om epifysens vikt för människan, tabuer i behandling tas bort vid Bicombehandling. Nya program presenteras i dessa sammanhanget. M.a.o. uppfriskande dagar att vänta med ideer. Vår servicetekniker Nikolaj Nemeth är på plats under kursdagarna. Meddela när du gör kursanmälan om du också vill ha service för din Bicom.

6–7/9, Kinna, Markus Johansson
Grund 3
Denna kurs skapar fler möjligheter för dig som ny terapeut. Du kommer att öva på tester där du ser om patienten är i balans för att kunna testas, också om du själv är i balans för att testa. Kursen fokuserar runt reningsorganen och Markus kommer även gå igenom behandling av specifika problem som t.ex. käkledsbehandling. Du fördjupar dig i din Bicom, ställer in individuell styrka, tid och alla parametrar steg för steg så att du skapar det individuella programmet för den mer komplicerade patienten. Det blir mycket praktiska övningar under kursen.

20/9, 21/9, 27/9 Online, Catharina Svens
4 timmar via Zoom vid varje datum.
Homeopati, ett utmärkt hjälpmedel i Bicomkliniken.
En grundkurs i homeopati, där vi bekantar oss med vad homeopati är och inte är, homeopatins historia, potenser och doseringsintervall. Vi går igenom läkemedelsbilden för medel som passar att använda tillsammans med Bicombehandlingar. De medel som är aktuella i denna kurs används bl.a för skador i kroppen, mage-tarmbesvär, hudproblem och migrän. Skicka gärna era frågor på förhand till catharina@simile.fi

2/10 Online 18–19.30, Markus Johansson
Samtal med terapeut/utbildare ”Förklaring av behandlingsupplägg med Bicom”
Utvecklingen går hela tiden framåt och vi gör förändringar och förbättringar i hur vi lär ut och hur vi rekommenderar dig att jobba så smidigt och effektivt som möjligt. Både för den erfarne och den nya terapeuten kan det vara intressant att se hur det som har förbättrats kan se ut i vårt sätt att lära ut idag och hur det kan skilja sig från när du själv utbildade dig. Du kommer att få en lathund på behandlingsordning och program samt på sekvenser. 

4–5/10, Halmstad, Karin Sjöberg
Djurbehandling med Bicom uppdaterad
En kurs som vänder sig till dig som är intresserad av att börja behandla djur eller till dig som redan gör det men vill fördjupa dig. Innehållet i kursen har reviderats 2024 och fokuserar främst på mötet med djuret och ägaren, skillnader från behandling av människor, hur inreder man sitt behandlingsrum/stall och hur använder man utrustningens tillbehör på djur, vanliga åkommor samt tips på hur man ska tänka i behandling av dessa. Kursen innehåller praktiska övningar på både hund och häst. Nivån anpassas efter deltagarna och även egna patientfall kan tas upp/diskuteras under kursen. En givande utbildning oavsett om du arbetar heltid med djur eller om du vill ha djurbehandlingar som ett komplement i din verksamhet. Förkrav Grundutbildning 1–3.

18–20/10 Halmstad, Sabine Rauch
Kombinerad Test Teknik 
Ctt är förkortning för kombinerad testteknik. I Ctt finns ett system med ampuller för diagnos och behandling. Det innebär en noggrann genomgång av grunderna i Kinesisk medicin vilket är diagnossystemet i Ctt. Det innebär också att övriga testsatser i systemet får en genomgång med kunskap om vad som finns i ampullerna, hur ampullerna används, var finner man belastningarna de relaterar till och vilka effekter har dessa belastningar i förhållande till symtom/sjukdom. Ctt innehåller ett brett spektrum av ampuller och ett värdefullt verktyg i behandling med Bicom-bioresonans. Allt för att göra det enklare för dig och mer effektivt för patienten med kombinationer av ampuller osv.

8–9/11, Halmstad, Karin Sjöberg
Grund 2
Karin Sjöberg har tålamodet att svara på alla dina frågor och det är vad denna utbildningen går ut på. En repetition av första utbildningen så att inga frågetecken finns kvar. Sedan vidare för mer trygghet i test direkt på patienten. Med det klart görs en noggrannare genomgång av DMI och kanal 2. Mao en påbyggnad som skapar trygghet och breddar din behandling.

15–16/11, Kinna, Markus Johansson
Vitaminpunkter och blockeringar
Fortsättningskursen efter Energiblockeringar och metabolism som alla kan gå oavsett om man inte gått första kursen. Nu fördjupar vi oss mer i energiblockeringar  kopplat till vitaminpunkter med mera. Vi kollar på anamnesen och ger er tydliga energimässiga kopplingar till symtom och vilka reaktioner som känns rimliga i förhållande till ditt test.

27/11, Online 18–19.30, Olle Svensson
Samtal med terapeut/utbildare ”Enkelhet i det komplicerade med Bicom”
”I enkelhet ligger det geniala” är ett talesätt från en klok person. Det är lätt att komplicera sina behandlingar med Bicom eftersom vi har så mycket möjligheter. Här försöker vi att förenkla ditt synsätt på behandling med Bicom. Förenkla ditt synsätt på patienten och dess problematik. För att göra din vardag som terapeut enklare. Skicka gärna in frågor när du anmäler dig.

Vi skickar alltid ut inbjudan 6 och 2 veckor före kursstart. När det gäller ”Samtal med…” går mailet ut 4 och 1 vecka före. Frågor och förhandsanmälan: mail@bicom-norden.se