Hoppa till innehåll
eken

Utbildning till Life cooperation coach: kursschema 2023

Utbildningskoncept:
• Första utbildning och introduktion 1,5 dag (12 tim), Friskvård & Livsstilsförändring.
• 120 timmars utbildning: 6 tillfällen på 2,5 dagar (20 tim)
• 68 timmars praktik som sammanställs och redovisas.
• Upplägget är att efter första utbildningen ligger 2 onlineutbildningar. Efter dessa görs en praktisk utbildning, den praktiska delen ingår utan kostnad efter att du deltagit i de två onlineutbildningarna.
• Allt kommer att finnas på svenska.

Här kan du läsa mer om utbildningen >>

Priser ex moms:
Del 1: 1.000 kr. Har du tidigare gjort denna del kan du nu göra den som en repetition kostnadsfritt.

Del 2–7: 4.500 kr per del.

Praktik: Kostnadsfritt.

1: Bicom Friskvård: Friskvård och livsstilsförändring, online
• Människan från energisynpunkt
• Qi / Prana
• Medvetenhet och uppmärksamhet, med visdomstraditionernas perspektiv
• Konceptet (Friskvård – Life Cooperation Coach)
• Fem punkter för fysisk hälsa
• Kinesiska 5-elementsteorin
• Hatha Yoga
• Övningar

2: Livsstilsförändring för fysisk kropp – känslolivet, online
• Medvetenhet och bioresonans
• Grundläggande terminologi från kvantfysik och epigenetik
• Betydelse och funktion av den fysiska kroppen – känslolivet
• Förhållandet mellan körtlar, organ och känslolivet
• Människans väg
• Avslappning genom och andningsövningar
• Inledning psykosyntes – Roberto Assargioli

3: Känslolivet, att skapa ett lugn, online
• Vad skapar ett bra liv?
• Personligheten och jaget (jag själv)
• Psykosyntes. Roberto Assargioli och hans teorier
• Hur väcker och finner du självet
• Fyra grundstenar till ett bättre liv, Don Miguel Ruiz
• Övningar som lugnar känslolivet

Praktik för del 1–2–3, på plats i Halmstad 26–28 maj

4: Tankelivet, få kontroll på tankarna, online
• Kommunikation och förståelse
• Att vara här och nu, nutidsträning
• Att bli humanitär
• Tankelivet, en del av personligheten
• Övningar för tankelivet, mindfulness
• Vilja-viljeträning

5: Livsstilsförändringar för tankelivet, online
• Personlig kraft
• Det medvetna självet
• Energihealing
• Mindpower, hur du skapar ditt eget liv
• Övningar för tankelivet (mindfulness)

Praktik för del 4–5, tid och plats meddelas

6: Andlig återkoppling, online
• Andlig återkoppling via chakran och de 5 elementen
• Livslagarna, universella lagar och naturlagar
• Att leva med humanitära egenskaper
• Meditation

7: Andlig återkoppling, online
• Grundläggande kunskap om de 7 strålarna
• Syftet med livet, målet denna gång
• Liv och död ett pågående skeende
• Initieringar
• Life cooperation (samarbete med livet) och samhällsnytta

Praktik för del 6–7, tid och plats meddelas