Skillnader mellan olika Bicom-modeller

Modeller och modellbeteckningar
Nyaste modellen Bicom optima kallas för BICOM optima (B32, B34) eller BICOM optima mobil (BBM34)
Tidigare BICOM optimamodeller (första generationen) är BICOM optima (B21 till B25) och BICOM optima mobil (BM24). Av dessa nyproduceras fortfarande B25.
Före Bicom optima fanns det Bicom som hette 4.1 till 2000 och dessa slutade att produceras ca 2008.

Förbättringar i jämförelse med tidigare Bicomgeneration

Förnyelse av BICOM optima ”andra generationen” jämfört med ”första generationen”
• Program listas i kategorier
• Program listas i specialistområden
• Frekvensomfånget är utökat till 250 kHz
• Fler program
• Fler sparade substanskomplex i kanal 2
• Förlängda basbehandlingsprogram
• DMI är utökad med växlande funktion
• Kanal 2 och kanal 1 är samtidigt i alla utgångar
• Förlängd tid för frekvenssvep

Förnyelse av Bicom optima jämfört med BICOM 2000
• Alfabetisk lista på progam
• Låga frekvensområdet (1-25 Hz)
• Fler program
• Kanal 2
• Färgdisplay