Test: skulle du passa som terapeut?

  1. Vad arbetar du med idag?