Dr Bruce Lipton

  • av
Bicom-Norden på studiebesök vid föreläsning med Dr Bruce Lipton om hur vi själva styr genetiken och hur celler kommunicerar med frekvenser.