Life Cooperation coach

Utbildningen av Life Cooperation coach fortsätter. Första gruppen är nu klara med tredje delen, kursen gick i Halmstad den 9–11 oktober, med dr Sabine Rauch och Olle Svensson som kursledare.

Utbildning till Life Cooperation Coach™

 • av

Utbildningskoncept:
• Första utbildning och introduktion 1,5 dag (12 tim)
• 120 timmars utbildning, 6 tillfällen på 2,5 dagar (20 tim) 2–3 utbildningar per år
• 68 timmars praktik som sammanställs och redovisas

 1. Bicom Friskvård: Friskvård och livsstilsförändring (12 tim)
  • Människan från en synpunkt av energi
  • Qi / Prana
  • Medvetenhet och uppmärksamhet
  • Konceptet (Friskvård – Life Cooperation Coach)
  • Bicom Friskvård (Prevent), konceptet tillsammans med Bicom
  • Fem punkter för fysisk hälsa
  • Kinesiska 5-elementsteorin
  • Hatha Yoga
  • Övningar
 2. Livsstilsförändring för fysisk kropp – känslolivet
  • Grundläggande terminologi från kvantfysik och epigenetik
  • Betydelse och funktion av den fysiska kroppen – känslolivet
  • Grunderna i energimedicin
  • Förhållandet mellan organ och känslolivet
  • Stress och dess påverkan på immunsystemet
  • Avslappning genom Yoga och andningsövningar
  • Repetition och fördjupning i människan
 3. Känslolivet att få ett lugnt känsloliv
  • Personligheten och jaget
  • Psykosyntes. Roberto Assargioli och hans teorier
  • Hur väcker och finner du Jaget
  • Fyra grundstenar till ett bättre liv, Don Miguel Ruiz
  • Övningar som lugnar känslolivet
 4. Tankelivet, få kontroll på tankarna
  • Mindfulness teori, Torbjörn Josefsson dr i Mindfulness
  • Gamla tankemönster och mentala blockeringar
  • Att vara här och nu
  • Tro och placebo, medvetenhet och uppmärksamhet
  • Övningar för tankelivet, mindfulness
 5. Tankelivet, få kontroll på tankarna
  Energihealing
  • Mindpower, hur du skapar ditt eget liv
  • Övningar för tankelivet (mindfulness)
 6. Kausala höljet (orsakskroppen)
  • Kunskap från de gamla visdomstraditionerna
  • Jaget och universum
  • Universella lagar och naturlagar
  • Humanitära egenskaper
 7. Andlighet
  • Grundläggande kunskap om de 7 strålarna (astrologi)
  • Syftet med livet, målet denna gången
  • Liv och död ett pågående skeende
  • Life cooperation (samarbete med livet) och samhällsnytta

  Vid frågor kontakta Olle Svensson/Sabine Rauch olle@lifecooperation.se, 070 640 2872