Utbildning

Som nystartad Bicomterapeut börjar du med Grundutbildning del 1, 2 och 3. Du får fullt stöd av din lärare under hela grundutbildningsperioden. Grundutbildningens första del, då du är ensam elev, görs på lämplig ort i samförstånd med lärare och elev. Efter grundutbildningen väljer du själv när du går någon av de övriga utbildningarna som vi erbjuder varje år. Här nedan ser du våra utbildare.

Dr Sabine Rauch (leg läkare), utbildare med drygt 20 års erfarenhet av komplementärmedicin och Bicom bioresonans. Arbetar internationellt med utbildningar och i Sverige med utbildning av Bicomterapeuter från hela Norden.

Olle Svensson har drygt 20 års erfarenhet av behandling med Bicom.

Markus Johansson arbetar med utbildning av nya terapeuter.

Karin Sjöberg utbildar även inom behandling av djur.

 

Utbildningsdatum för 2020

Om inget annat anges så är det Halmstad som är utbildningsort med start 12:00 första dagen och avslut ca 16:00 andra dagen. 
JANUARI
Grundutbildning 2, 31/1–1/2
Kursledare: Karin Sjöberg
Kursen där vi repeterar grunderna från steg 1 då du fick din Bicom levererad. Vi ser till att du känner dig mera säker på både testning och behandling. De olika behandlingsstegen från basbehandling till avslutande behandling övar du praktiskt på och fördjupningar i DMI och förstärkning och användandet av kanal 2. Denna kurs är även ämnad som en frågor-svar kurs där det dykt upp frågetecken på vägen som ny med din Bicom. Frågetecken reder vi ut tillsammans under denna kurs.
 

FEBRUARI
CTT 1–2, 7–8–9/2
Kursledare: Sabine Rauch
Ctt är förkortning för kombinerad testteknik. I Ctt finns ett system med ampuller för diagnos och behandling. Det innebär en noggrann genomgång av grunderna i Kinesisk medicin vilket är diagnossystemet i Ctt. Det innebär också att övriga testsatser i systemet får en genomgång med kunskap om vad som finns i ampullerna, hur ampullerna används, var finner man belastningarna de relaterar till och vilka effekter har dessa belastningar i förhållande till symtom/sjukdom.
Ctt innehåller ett brett spektrum av ampuller och ett värdefullt verktyg i behandling med Bicom-bioresonans. Allt för att göra det enklare för dig och mer effektivt för patienten.

Friskvård och Livsstilsförändring, 28–29/2
(Life Cooperation coach del 1)
Kursledare: Sabine Rauch, Olle Svensson
Nytt, fräscht och kul. Du som redan har en Bicom kan arbeta med friskvård och på så sätt attrahera en ny kundkrets. Vi har gjort ett system byggt på Kinesisk medicin som enkelt kan användas med frågeformulär och informationsmaterial. När vi kommer till livsstilsförändringen utbildar vi dig till en Life cooperation coach och den kunskapen kan du använda både till långtidssjuka och för de som vill hålla sig friska. Det betyder kunskap om människan och för det behöver vi mer tid men detta är starten. Mycket kunskap och praktiska övningar.
Läs mer här >>

MARS
Grundutbildning 3, 20–21/3
Kinna

Kursledare: Markus Johansson
Denna kurs skapar nya möjligheter för dig som ny terapeut. Du kommer öva på tester där du ser om patienten är i balans för att kunna testas, också om du själv är i balans för att testa. Kursen fokuserar runt reningsorganen men du kommer även gå igenom behandling av specifika problem som  t ex käkledsbehandling. Du fördjupar och börjar ställa in individuell styrka och tid på programmen. Det blir mycket praktiska övningar under kursen.

APRIL
Sköldkörtel och binjurar, 17–18/4
Kursledare: Sabine Rauch
Kunskap om sköldkörteln, dess funktioner och obalanser/sjukdomar som kan uppstå. Hashimoto’s disease tas upp speciellt som en ökande autoimmun sjukdom på sköldkörteln.
Kunskap om binjurarna, dess funktioner obalanser/sjukdomar som kan uppstå. Speciellt får du kunskap om binjurar och sköldkörteln i förhållande till kronisk utmattning.
Ett holistiskt perspektiv ges med tillskott, chakra, kommunikation, självuttryck etc. Som en del av behandlingen visas också testsatsen ctt hormon med hormoner, organ, neurotransmitters, Miasmas. Hur du testar och hur du använder ampullerna i behandling i förhållande till sköldkörtel och binjurar.

MAJ

60:e Bicom kongressen 1–3/5
Fulda, Tyskland
Med seminarier även dagen före och dagen efter. Alla seminarier och föredrag på tyska och engelska. Mer information kommer längre fram!

Life Cooperation Coach del 2, 15–16–17/5
Kursledare: Sabine Rauch, Olle Svensson
Grundläggande terminologi från kvantfysik och epigenetik.
Betydelse och funktion av den fysiska kroppen – känslolivet.
Grunderna i energimedicin.
Förhållandet mellan organ och känslolivet.
Stress och dess påverkan på immunsystemet.
Avslappning genom Yoga och andningsövningar.
Repetition och fördjupning i människan och personligheten.

AUGUSTI
Nordic meeting (engelska), 19–23/8
Göteborg

Nya svenska föreläsare tillsammans med internationella föreläsare och gäster.
Läs mer här >>

SEPTEMBER
Grundutbildning 2, 4–5/9
Kursledare: Karin Sjöberg
Kursen där vi repeterar grunderna från steg 1 då du fick din Bicom levererad. Vi ser till att du känner dig mera säker på både testning och behandling. De olika behandlingsstegen från basbehandling till avslutande behandling övar du praktiskt på och fördjupningar i DMI och förstärkning och användandet av kanal 2. Denna kurs är även ämnad som en frågor–svar kurs där det dykt upp frågetecken på vägen som ny med din Bicom. Frågetecken reder vi ut tillsammans under denna kurs.

OKTOBER

Life Cooperation Coach del 3, 9–11/10
Kursledare: Sabine Rauch, Olle Svensson
Personligheten och jaget.
Psykosyntes. Roberto Assagioli och hans teorier.
Hur väcker och finner du Jaget.
Fyra grundstenar till ett bättre liv, Don Miguel Ruiz.
Övningar som lugnar känslolivet.

Grundutbildning 3 16–17/10
Kinna

Kursledare: Markus Johansson
Denna kurs skapar nya möjligheter för dig som ny terapeut. Du kommer öva på tester där du ser om patienten är i balans för att kunna testas, också om du själv är i balans för att testa. Kursen fokuserar runt reningsorganen men du kommer även gå igenom behandling av specifika problem som t ex käkledsbehandling. du fördjupar och börjar ställa in individuell styrka och tid på programmen. Det blir mycket praktiska övningar under kursen.

Djurbehandlingar med Bicom, Steg 1 30–31/10
Kursledare: Karin Sjöberg
Första delen för dig som behandlar eller vill börja behandla djur (av alla sorter). Bemötande av djuret och ägare, upplägg av behandlingen och inredningen av behandlingsrummet finns med i denna utbildningen. Men också hur du testar och behandlar olika djur med olika symtom. Dvs en bra start och grund oavsett om du arbetar heltid med djur eller om du vill ha djurbehandlingar som ett komplement.

Priser och annan nyttig information

Priserna ligger kvar likt 2019 dvs 2500:- + moms för endagsutbildning, 3100:- + moms för två dagars utbildning och 4500:- för tre dagars utbildning.

Vill du gå en utbildning igen som du gått tidigare betalar du endast 50% av kurspriset.

Vi fakturerar 50% av priset för utbildningen i samband med din anmälan och resterande 50% betalar du i samband med utbildningen.

Vid alla utbildningar har du möjlighet att beställa varor med 10% rabatt. Vet du vad du vill ha så beställer du minst 2 veckor före och du får produkterna fraktfritt under utbildningen.

Tider:
Endagsutbildningar anges separat för varje utbildning.
Tvådagars utbildningar startar 12.00 första dagen och slutar 16.00 andra dagen.
Tredagars utbildningar startar 12.00 första dagen och slutar 14.00 tredje dagen.

Pga en hel del ändringar i sista minuten med avanmälningar förbehåller vi oss rätten att ställa in en kurs 2 veckor före utbildningsdatum.