Utbildning

Som nystartad Bicomterapeut börjar du med Grundutbildning del 1, 2 och 3. Du får fullt stöd av din lärare under hela grundutbildningsperioden. Grundutbildningens första del, då du är ensam elev, görs på lämplig ort i samförstånd med lärare och elev. Efter grundutbildningen väljer du själv när du går någon av de övriga utbildningarna som vi erbjuder varje år. Här nedan ser du våra utbildare.

Dr Sabine Rauch (leg läkare), utbildare med drygt 20 års erfarenhet av komplementärmedicin och Bicom bioresonans. Arbetar internationellt med utbildningar och i Sverige med utbildning av Bicomterapeuter från hela Norden.

Olle Svensson har drygt 20 års erfarenhet av behandling med Bicom.

Markus Johansson arbetar med utbildning av nya terapeuter.

Karin Sjöberg utbildar även inom behandling av djur.

Vid intresse för utbildning på djurbehandling vänligen kontakta oss och vi arrangerar den när det är tillräckligt många deltagare.

Kursinformation

Sköldkörtel och binjurar
Kunskap om sköldkörteln, dess funktioner och obalanser/sjukdomar som kan uppstå. Hashimoto’s disease tas upp speciellt som en ökande autoimmun sjukdom på sköldkörteln.

Kunskap om binjurarna, dess funktioner och obalanser/sjukdomar som kan uppstå. Speciellt får du kunskap om binjurar och sköldkörteln i förhållande till kronisk utmattning.

Ett holistiskt perspektiv ges med tillskott, chakra, kommunikation, självuttryck etc. Som en del av behandlingen visas också testsatsen ctt hormon med hormoner, organ, neurotransmitters, Miasmas. Hur du testar och hur du använder ampullerna i behandling i förhållande till sköldkörtel och binjurar.

5-element och TCM
TCM är förkortningen för Traditionell Chinese Medicine vilket innehåller olika behandlingsformer som bl.a. akupunktur och örtmedicin men i TCM finns också ett diagnossystem som utgår från 5 element och hur dessa hör samman med meridianer, organ och funktioner. Systemet är ett energimedicinskt system som beskriver samband mellan, symtom, sjukdom, meridianernas funktioner och organ och hur dessa hänger samman. Bra att använda tillsamman med Bicom både som diagnos och i samband med behandling. Seminarium för nybörjare och dig som vill bygga på din kunskap runt den kinesiska medicinen, dess uppbyggnad, termer och praktiska användning. 

Tumörer och autoimmuna sjukdomar
Ett holistiskt synsätt på hur du hjälper patienter med tumörer och autoimmuna sjukdomar. En utbildning för dig som är erfaren terapeuter och som redan arbetar med testsatser från CTT. Hur hjälper jag immunförsvaret till bästa möjliga balans? Vad kan du göra för att minska biverkningar av konventionell medicin och samtidigt behålla effekten?

Friskvård och Livsstilsförändring
(Life Cooperation coach del 1)
Nytt, fräscht och kul att arbeta med välmående. Du som redan har en Bicom kan arbeta med friskvård och på så sätt attrahera en ny kundkrets. Vi har gjort ett system byggt på Kinesisk medicin som enkelt kan användas med frågeformulär och informations material. När vi kommer till livsstilsförändringen utbildar vi dig till en Life cooperation coach och den kunskapen kan du använda både till långtidssjuka och för de som vill hålla sig friska. Det betyder kunskap om människan och för det behöver vi mer tid men detta är starten. Mycket kunskap och praktiska övningar. 

Läs mer här >>

Grundutbildning 2
Kursen där vi repeterar grunderna från steg 1 då du fick din Bicom levererad. Vi ser till att du känner dig mera säker på både testning och behandling. De olika behandlingsstegen från basbehandling till avslutande behandling övar du praktiskt på och fördjupningar i DMI och förstärkning och användandet av kanal 2.

Denna kurs är även ämnad som en frågor–svar kurs där det dykt upp frågetecken på vägen som ny med din Bicom. Frågetecken reder vi ut tillsammans under denna kurs.

Smärta & Migrän
Hur hjälper du smärtpatienter enklast och effektivast med Bicom bioresonans och med en synpunkt på helheten? Det är frågan som besvaras i denna utbildningen som ger mycket kunskap om hur du finner grundorsakerna till smärtan. Diagnos med hjälp av energibanorna och hur du på olika sätt kan behandla smärtområden i förhållande till diagnosen. Som ett verktyg lär du dig också om hur du testar och behandlar över de så kallade extra ordinära meridianerna.

Grundutbildning 3
Denna kurs skapar nya möjligheter för dig som ny terapeut. Du kommer öva på tester där du ser om patienten är i balans för att kunna testas, också om du själv är i balans för att testa. Kursen fokuserar runt reningsorganen men du kommer även gå igenom behandling av specifika problem som  t.ex. käkledsbehandling. Du fördjupar och börjar ställa in individuell styrka och tid på programmen fram till steget att skapa individuella program för den komplicerade patienten. Det blir mycket praktiska övningar under kursen.

LCC 2
Grundläggande terminologi från kvantfysik och epigenetik
Betydelse och funktion av den fysiska kroppen – känslolivet
Grunderna i energimedicin
Förhållandet mellan organ och känslolivet
Stress och dess påverkan på immunsystemet
Avslappning genom Yoga och andningsövningar
Repetition och fördjupning i människan och personligheten

OBS: Onlinedelen följs upp med en praktisk del utan extra kostnad efter att du varit med på LCC 3, online. 

LCC 4
Old thought patterns and mental blockages
How to be in Here and Now
Belief and Placebo, Consciousness and Attention
Development of Will power
Exercises to control the mental

LCC 3
Personligheten och jaget
Psykosyntes. Roberto Assagioli och hans teorier
Hur väcker och finner du Jaget
Fyra grundstenar till ett bättre liv, Don Miguel Ruiz
Övningar som lugnar känslolivet

OBS: Onlinedelen följs upp med en praktisk del utan extra kostnad efter att du varit med på LCC 2–3, online.

LCC 5
Different concepts of Energy healing
Mind power: How to create your Life
Exercises to control the mental and to use the Will power
The creative mind

CTT
Ctt är förkortning för kombinerad testteknik. I Ctt finns ett system med ampuller för diagnos och behandling. Det innebär en noggrann genomgång av grunderna i kinesisk medicin vilket är diagnossystemet i Ctt. Det innebär också att övriga testsatser i systemet får en genomgång med kunskap om vad som finns i ampullerna, hur ampullerna används, var finner man belastningarna de relaterar till och vilka effekter har dessa belastningar i förhållande till symtom/sjukdom.

Ctt innehåller ett brett spektrum av ampuller och ett värdefullt verktyg i behandling med Bicom-bioresonans. Allt för att göra det enklare för dig och mer effektivt för patienten.

Life Cooperation coach 2–3 praktik
En helg med praktiska övningar och mer förklaringar av materialet från onlineutbildningen LCC 2–3.

Life Cooperation coach 4–5 praktik
En helg med praktiska övningar och mer förklaringar av materialet från onlineutbildningen LCC 4–5.

Priser och annan nyttig information
Priserna ligger kvar likt 2020 dvs 2500:- + moms för endagsutbildning, 3100:- + moms för två dagars utbildning och 4500:- för tre dagars utbildning.

Vill du gå en utbildning igen som du gått tidigare betalar du endast 50% av kurspriset.

Vi fakturerar 50% av priset för utbildningen i samband med din anmälan och resterande 50% betalar du i samband med utbildningen.

Vid alla utbildningar har du möjlighet att beställa varor med 10% rabatt. Vet du vad du vill ha så beställer du minst 2 veckor före och du får produkterna fraktfritt under utbildningen.

Tider:
Endagsutbildningar anges separat för varje utbildning.

Tvådagars utbildningar startar 12.00 första dagen och slutar 16.00 andra dagen.

Tredagars utbildningar startar 12.00 första dagen och slutar 14.00 tredje dagen.

Pga en hel del ändringar i sista minuten med avanmälningar förbehåller vi oss rätten att ställa in en kurs 2 veckor före utbildningsdatum.

Välkommen på kurs!