Bicom är världsledande inom bioresonansterapi

Med Bicom har du en utrustning som både har test och behandling! Ett utmärkt komplement till annan behandling.

Bicom är namnet på den utrustning som används för bioresonansterapi, och tillverkas av företaget Regumed GmbH i Tyskland. Bicom utvecklas kontinuerligt av företaget Regumed i samarbete med en referensgrupp bestående av mycket skickliga och erfarna läkare, terapeuter och veterinärer.

Det förnuftiga komplementet till konventionell medicin

BICOM bioresonansterapi är en form av komplementär medicin.
För många områden med konventionell medicin representerar den ett idealiskt och praktiskt tillägg. Läkare, tandläkare, veterinärer och naturläkare använder det som en smärtfri behandlingsmetod utan biverkningar världen över. Bioresonansmetoden är ännu inte en del av skolmedicinens utbildning. Som marknadsledare är det därför av stor vikt för oss att våra Bicomanvändare är välutbildade. Därför erbjuder vi och våra internationella partner sett omfattande utbildningsprogram.
Support är viktigt för oss och vi är glada över att våra kunder bekräftar detta om och om igen.

Bicom-Norden ingår i företaget Life Cooperation Sweden AB som är generalagent för Bicom i Sverige, Danmark och Finland. Bicom-Norden har också ett nära samarbete med Bicom i Norge. Vår verksamhet består i att marknadsföra Bicom bioresonansterapi och hjälpa igång, utbilda och supporta nya Bicomterapeuter.

Historik:

  • 1987 Lansering av den första BICOM-utrustningen
  • 1999 Lansering av BICOM 2000
  • 2007 Totala antalet Bicomutrustningar är 10.000
  • 2009 Lansering av BICOM optima
  • 2016 Lansering av BICOM BodyCheck
  • 2017 Lansering av BICOM BodyBalance
  • 2017 Lansering av BICOM optima +

Bicom bioresonansterapi är inte samma sak som frekvensterapi.
Vad är skillnaden? Jo, kortfattat kan man säga att vid frekvensterapi brukar man först göra en scanning för att hitta problem (brister, bakterier, sjukdomar). Sedan ställer man in de frekvenser man anser behövs och låter apparaten sända dem till patienten.

Vid Bicom bioresonansterapi läser man in frekvensmönster och information från ämnen och från patienten (saliv t ex), dessa frekvensmönster filtreras, inverteras, förstärks eller försvagas och exponeras till patienten. Det är aldrig så att man ställer in en viss frekvens och utsätter patienten för den. Behandlingen är alltid individuell.

Hur kan man som patient skilja på dem?
Ett sätt kan vara att helt enkelt fråga terapeuten om hon/han använder ampuller med ämnen (livsmedel, pollen etc). Finns det inga ampuller kan apparaten alltså inte läsa in någon frekvensinformation, utan frekvenserna måste vara lagrade i apparaten. Då är det sannolikt frekvensterapi och inte bioresonansterapi typ Bicom.

Bicomstatistik Norden
I Sverige fanns det hösten 2018 cirka 100 Bicomterapeuter, i Norge cirka 55 och i Danmark cirka 10. I Finland finns det ännu så länge bara 6 Bicomkliniker. Vi står till tjänst med utrustning, utbildning och support i dessa länder.

Här hittar du en lista på Bicomterapeuter i Sverige >>

Bicomstatistik internationellt
• Mer än 35 års erfarenhet
• Totalt finns det mer än 17.000 utrustningar i användning i mer än 90 länder
• Bicom används på cirka 600 statliga sjukhus
• Uppskattningsvis 56% av användarna utanför Tyskland är läkare
• I Tyskland är 61% av användarna läkare