Bicom bioresonansterapi​

Världsledande​

test och behandling inom energimedicin.

det förnuftiga komplementet​

BICOM bioresonansterapi är en medicinteknisk klassificerad utrustning och används som sådan som ett komplement till skolmedicin i många länder i Europa och övriga världen. I Sverige är vi som behandlar med Bicom terapeuter och samarbetar med andra behandlingsformer. I andra länder är det också läkare, veterinärer och tandläkare som använder Bicom.

Med en BICOM kan din terapeut göra tester för att hitta vad som belastar och därefter hjälpa dig tillbaka till balans. Genom testerna som görs kan terapeuten hjälpa till med råd om vad du är överkänslig mot och bör undvika. I den studie som gett BICOM medicinsk klassning (se länk till studie), har BICOM visat en tydlig effekt vid behandling av hösnuva (allergisk rinokonjutivit).

Testningen och behandlingen är helt smärtfri och kan därför användas för alla människor och djur, barn som vuxna. BICOM är alltid individuell behandling. Det BICOM känner av genom applikatorer eller det som terapeuten lägger i BICOM är det som skapar behandlingen. Det gör behandlingen helt individuell för patienten och öppnar också möjligheter för terapeuten att finna rätt anpassad behandling för sin patient.

Det finns mycket erfarenhet runt BICOM. Första BICOM såldes 1987 och sedan dess har det samlats erfarenhet för utveckling av utrustningen och dess programvara. BICOM tillverkas och utvecklas i Tyskland av Firma Regumed i Munchen.

Här hittar du en lista på Bicomterapeuter i Sverige >>